Back to Top

eu flag europe for citizens eneu flag europe for citizens en

2WILL - to Work in Integration of Local Life (01.01.2017 - 31.12.2018)

50550797 10214841830532716 4258068780988497920 o     Projekta iesniedzējs Viliševas pašvaldība (Polija). Partneri no 16 valstīm. No sākotnēji paredzētiem 26 partneriem, aktīvi projektā iesaistījās 20. Projekta pasākumi tika organizēti visās partnervalstīs (lokālie pasākumi) un sagatavotie ziņojumi par veiktajiem pasākumiem, rezultātiem, idejām nākotnei tika prezentēti 5 pasākumos Itālijā, Grieķijā, Maltā, Zviedrijā un noslēguma pasākums Polijā. Latviju pārstāvēja biedrība "Balkānu Zieds", iesaistot projekta pasākumos 48 dalībniekus vecumā no 16-40 gadiem, no kuriem 6 dalībniekiem bija iespēja apmeklēt arī kādu no partneru valstīs. Projekta galvenā ideja bija brīvprātīgā darba kustība, pieredzes apmaiņa starp valstīm un brīvprātīgā darba popularizēšana projekta partnervalstīs. Projekta pasākumi Latvijā norisinājās 3 diskusiju veidā, kurās dalībnieki tika iepazīstināti ar projekta ideju, norises gaitu, kā arī brīvprātīgā darba kustību Eiropā un Latvijā un iespējām aktīvi pašiem iesaistīties dažādos brīvprātīgajos darbos.

eu flag europe for citizens enpas

Aicina pieteikties konferencei par imigrantu integrācijas procesiem, problēmām un aizspriedumiem “PASSWORLD 2016 LATVIJA” Sadarbībā ar Latvijas Kultūras ministriju š.g. 5. un 6. oktobrī Latvijā pirmo reizi norisināsies starptautiska konference, kurā diskutēs par imigrantu integrācijas procesiem, problēmām un aizspriedumiem sabiedrībā “PASSWORLD 2016 LATVIJA”. Konference notiks Latvijas Nacionālās bibliotēkas konferenču centrā. Konferencē piedalīties aicināti Latvijas pašvaldību pārstāvji, sociālodienestu darbinieki, skolu direktori, psihologi, sociālie pedagogi,